1. Característiques de la nostra escola 4. Serveis Complementaris
2. Instal·lacions 5. Història de l'Escola
3. Documents Oficials del Centre
 
 
1. Característiques de la nostra escola
 
Situada al barri de Sa Blanca Dona de la ciutat d'Eivissa, és un centre públic d'Educació Infantil i Primària.
Els TRETS IDENTIFICADORS de l'escola són els següents:
 • Diversitat cultural i pluralisme social.
 • Ensenyament integrador d'alumnes amb discapacitat.
 • Incorporació constant de la comunitat educativa als canvis tecnològics.
 • Clima de respecte i tolerància.
 • Coeducació i educació no discriminatòria.
 • Projecte Educ@ib: Internet a totes les aules i ús de les PDIs
La LÍNIA METODOLÒGICA que es porta a terme és la següent:
 • Formació integral de l'alumnat.
 • Educació des de la llibertat, la igualtat i el respecte per a tots.
 • Escola participativa.
 • Integració de les tecnologies com a recurs didàctic a les diferents àrees.
 • Mesures d'acolliment i adaptació a l'alumnat nouvingut.
 • Educació de les diferències pròpies de l'alumnat des de la integració.
 • Metodologia per projectes de treball al 1r i 2n Cicle de Primària.
 • Desdoblament dels grups a l'àrea de català i anglès de 4t a 6è d'Educació Primària.
 • Incorporació de mesures d'acolliment i adaptació a l'alumnat nouvingut
Els ESPAIS dels que disposa el centre són:
 • 8 aules d'Educació Infantil
 • 13 aules d'Educació Primària
 • 1 aula d'Educació Especial (ASCE)
 • 2 aules destinades a fer desdoblament d'angles
 • 1 aula d'acollida
 • 1 aula d'audiovisuals / sala d'usos múltiples
 • 1 aula de música
 • 1 aula d'informàtica
 • 1 tutoria on s'atenen als nens de Logopèdia
 • 1 tutoria que utilitza l'APIMA
 • 1 tutoria destinada a l'EOEP i Equip de Suport
 • 1 gimnàs
 • 1 menjador
 • 1 biblioteca
 • 1 sala de reunions
 • 1 sala de professors
 • 1 despatx per a secretaria
 • 1 despatx per a direcció
 • 2 pistes poliesportives
 • 1 pista de grava
 • 1 parc infantil
2. Instal·lacions
 
Vestíbul de l'escola Porxada d'Educació Infantil
Aula d'Informàtica Pati de grava
Pati d'Educació Infantil Pati d'Educació Infantil
Pistes Poliesportives Gimnàs
Pati de l'escola  
Aula d'Educació Infantil Aula d'Educació Primària
Aula UEECO Aula UEECO
Secretaria Biblioteca
Sala de Professors Menjador
 
3. Documents Oficials del Centre
 
 
4. Serveis Complementaris
a) TRANSPORT ESCOLAR
Els alumnes del centre disposen de 4 rutes diferents per venir a l'escola. Aquest és un servei gratuït per als alumnes de Primària. Per poder emprar aquest servei han de disposar d'un carnet de transport que facilita l'escola cada curs.

RUTA 1
:
1ª Parada: Avda Espanya 97 (Bar Fénix) - 8.35 h.
2ª Parada: Avda Espanya 51 (Creu Roja) - 8.40 h.
3ª Parada: CEIP Sa Blanca Dona
RUTA 2:
1ª Parada: Passeig Vara de Rey (Rellotge) - 8.30 h.
2ª Parada: Avda Isidoro Macabich 54-56 (Calimax)- 8.40 h.
3ª Parada: CEIP Sa Blanca Dona
RUTA 3 :
1ª Parada: Pedro Matutes Noguera 2 (Aptos Galaxia) - 8.20 h
2ª Parada: Pedro Matutes Noguera 50 (Aptos Mala Costa) - 8.25 h.
3ª Parada: Pedro Matutes Noguera 110 (Hotel Algarb-Mare Nostrum)
4ª Parada: C/ Es Caló 48 (Farmàcia Platja d'en Bossa) - 8.31 h.
5ª Parada: C/ dels Polls 45 (Bar Roberto) - 8.34 h.
6ª Parada: Avda Sant Josep de Sa Talaia (Renault) - 8.37 h.
7ª Parada: C/ Bellmunt 1 (Cases Barates - Can Cantó) - 8.44 h.
8ª Parada: Can Misses - Comissaria (Carrer del Multicines) - 8.48 h.
9ª Parada: CEIP Sa Blanca Dona - 8.55 h.
RUTA 4:
1ª Parada: Passeig Vara de Rei (Rellotge) - 8.20 h.
2ª Parada: Avda Sta Eulària 1 (Barques de Formentera) - 8.23 h.
3ª Parada: Avda 8 d'agost - Ibiza Grand Hotel - 8.30 h.
Parada de tornada: parada Pachá
4ª Parada: Avda. 8 d'agost - C/Vial 3S (Terrazas de Botafoch) - 8.33 h.
5ª Parada: Carrer de Ses Feixes (Hotel Ses Torres) - 8.35 h.
6ª Parada: C/ Vicent Marí Mayans (Rte Ciudad Jardín - PDV) - 8.40 h.
7ª Parada: Avda Cap Martinet - 8.45 h.
8ª Parada: CEIP Sa Blanca Dona - 8.50 h.
 
b) ESCOLA MATINERA
c) MENJADOR ESCOLAR
d) TRANSPORT ADAPTAT
Aquest servei que s'ofereix per conciliar la vida laboral i familiar te un horari de 7.30 a 9 hores. Els monitors encarregats d'aquest servei dinamitzen el temps mitjançant jocs i pel·lícules. El preu mensual és de 30 € i els tíquets diaris valen 1,50 €. S'ha de passar per Secretaria a recollir els tíquets previ pagament.
Aquest servei també s'ofereix per conciliar la vida laboral i familiar i té un horari de 14 a 16 hores. Hi ha dues monitores al menjador que duen aquest servei. El preu diari és de 7 € i el preu mensual és de 140 € (20 tíquets). Els alumnes que es queden al menjador han de dur a primera hora el tíquet a Secretaria per poder comunicar-ho als responsables del catering.
És un servei del que disposen els alumnes amb NEE de l'escola.
 
5. Història de l'Escola
L'escola va ser inaugurada el curs 1979-80 quan la zona no estava tan desenvolupada. Aquestes fotos pertanyen als anys 80.
25è annivesari de l'escola a l'any 2005