CURS 2018/19
EDUCACIÓ INFANTIL
3 anys A
Coraima Martínez
3 anys B Begoña Felipe González
4 anys A Marga Calafell Albertí
4 anys B Inma López de Soria Martínez
4 anys C Verónica Tejada Torres
5 anys A Carmen Hereu Gimeno
5 anys B
Amaya Olariaga García
5 anys C Bàrbara Llado
Mestres +1 Concepción Navarro Amorós
Carmen Martínez Mora
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Educació Primària 1r A Vero Peris Paula
Educació Primària 1r B
Marina Gisbert
Educació Primària 2n A Eli Soriano Cabrera
Educació Primària 2n B
María Piña
Educació Primària 3r A Eulalia Torres
Educació Primària 3r B Ana Tuells Molina
Educació Primària 4t A Santiago Pizarro Simón
Educació Primària 4t B
Eva Arteaga Serra
Educació Primària 5è A
Isabel Ribas Prats
Educació Primària 5è B
Francesc Riera
Educació Primària 6è A
Ricardo López Rodríguez
Educació Primària 6è B Carmen Villar Ribas
Atenció a la Diversitat

Rosa Mª Anglada Comella

ESPECIALISTES
Llengua Estrangera (Anglés)

Isabel Cardona Guasch
Pedro Mulero Estrella
Laura López Marí
María Piña

Educació Física
Albert Amorós
David Zafra Muñoz
Audició i Llenguatge Desirée Gracia Toledo
Educació Artística (Música) Rosa Marco
Projecte Educ@ib i Aula d'Informàtica
Ricardo López Rodríguez
Francesc Riera
Bàrbara Lladó
Pedagogia Terapèutica Laura Romaguera Hernández
Elena Losa
Elisabet Carrasco
PT de l'aula UEECO Mª de las Nieves Costa
ATE. Charo Gómez
Margarita Tur
Psicopedagoga de l'EOEP
Serveis a la Comunitat
Magdalena Sureda Fons
Hortensia Gallego Del Valle
Fisioterapeuta Eva Lozano Olid
Religió
Cristina Sureda Gómez
Bidell
Toni Ribas Cardona
EQUIP DIRECTIU
Cap d'Estudis
Rosa Anglada Comella
Secretari
Pedro Mulero Estrella
Directora
Isabel Cardona Guasch


Òrgans Col·legiats

EQUIP DIRECTIU
Directora:
Isabel Cardona Guasch

Cap d'Estudis:
Rosa Anglada Comella

Secretari:
Pedro Mulero Estrella
CLAUSTRE DE PROFESSORS

Carmen Hereu Gimeno
Concepción Navarro Amorós
Coraima Martínez
Marga Calafell Albertí
Carmen Martínez Mora
Begoña Felipe González
Amaya Olariaga García

Eli Soriano Cabrera
Bàrbara Lladó
Marina Gisbert
Ana Tuells Molina
María Piña
Verónica Tejada Torres
Montse Ozalla Araña
Cristina Sureda Gómez
Magdalena Sureda Fons
Eulalia Torres
Eva Arteaga Serra
Verónica Peris Paula
Carmen Villar Ribas
Mª de las Nieves Costa
Elena Losa
Elisabet Carrasco
Ricardo López Rodríguez
Isabel Ribas Prats
Desirée Toledo Gracia
Laura Romaguera Hernández
David Zafra Moñoz
Albert Amorós
Inma López de Soria Martínez
Santiago Pizarro Simón
Laura López Marí

CONSELL ESCOLAR

Equip Directiu:
Isabel Cardona Guasch
Pedro Mulero Estrella
Rosa Anglada Comella

Professors:


Representant APIMA:

Representant Pares/Mares d'Alumnes:

Representant Personal no Docent:

Antonio Ribas Cardona

Representant de l'Ajuntament:...