CURS 2017/18
EDUCACIÓ INFANTIL
3 anys A
Marga Calafell Albertí
3 anys B Inma López de Soria Martínez
3 anys C Verónica Tejada Torres
4 anys A Carmen Hereu Gimeno
4 anys B Amaya Olariaga García (Susbtitueix Ana Benítez López)
4 anys C Verónica Martín Romero
5 anys A
Carmen Martínez Mora
Mestre +1 Concepción Navarro Amorós
Vanessa Torres Planells (1/2 jornada)
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Educaciķ Primària 1r A Noelia Díaz Bautista
Educaciķ Primària 1r B
Leonor Riera Torres
Educaciķ Primària 2n A Vero Peris Paula
Educaciķ Primària 2n B
Eli Soriano Cabrera
Educaciķ Primària 3r A Montse Ozalla Araña
Educaciķ Primària 3r B Ana Tuells Molina
Educaciķ Primària 4t A Isabel Ribas Prats
Educaciķ Primària 4t B
David Zafra Muñoz
Educaciķ Primària 5è A
Laly Vecilla Morillas
Educaciķ Primària 5è B
Santiago Pizarro Simón
Educaciķ Primària 6è A
Carmen Villar Ribas
Educaciķ Primària 6è B Ricardo López Rodríguez
Atenció a la Diversitat

Rosa Mª Anglada Comella

ESPECIALISTES
Llengua Estrangera (Anglés)

Isabel Cardona Guasch
Pedro Mulero Estrella
Rocío Martínez Castro
Miguel Ángel Rachón Morales

Educació Física
David Tur Carbonell
David Zafra Muñoz
Audició i Llenguatge Desirée Gracia Toledo (subtitueix Víctor Quesada)
Educació Artística (Música) Esther Herrero Pascual
Projecte Educ@ib i Aula d'Informàtica
Ricardo López Rodríguez
Rocío Martínez Castro
Pedagogia Terapèutica Laura Romaguera Hernández
Lorena Pérez Rodríguez
PT de l'aula UEECO Joan Noguera Abad
ATE. Charo
Miquel Barberà Cerveró
Psicopedagoga de l'EOEP
Serveis a la Comunitat
Magdalena Sureda Fons
Hortensia Gallego Del Valle
Fisioterapeuta Eva Lozano Olid
Religió
Cristina Sureda Gómez
Bidell
Toni Ribas Cardona
EQUIP DIRECTIU
Cap d'Estudis
Rosa Anglada Comella
Secretari
Pedro Mulero Estrella
Directora
Isabel Cardona Guasch


Òrgans Col·legiats

EQUIP DIRECTIU
Directora:
Isabel Cardona Guasch

Cap d'Estudis:
Rosa Anglada Comella

Secretari:
Pedro Mulero Estrella
CLAUSTRE DE PROFESSORS

Carmen Hereu Gimeno
Concepción Navarro Amorós
Leonor Riera Torres
Marga Calafell Albertí
Carmen Martínez Mora
Noelia Díaz Bautista
Amaya Olariaga García

Eli Soriano Cabrera
Rocío Martínez Castro
David Tur Carbonell
Ana Tuells Molina
Vanessa Torres Planells
Verónica Tejada Torres
Montse Ozalla Araña
Cristina Sureda Gómez
Magdalena Sureda Fons
Miguel Ángel Rachón Morales
Lorena Pérez Rodríguez
Verónica Peris Paula
Carmen Villar Ribas
Esther Herrero Pascual

Joan Noguera Abad
Laly Vecilla Morillas
Ricardo López Rodríguez
Isabel Ribas Prats
Desirée Toledo Gracia
Laura Romaguera Hernández
David Zafra Moñoz
Verónica Martín Romero
Inma López de Soria Martínez
Santiago Pizarro Simón
Ana Benítez López
Víctor Quesada Roselló

CONSELL ESCOLAR

Equip Directiu:
Isabel Cardona Guasch
Pedro Mulero Estrella
Rosa Anglada Comella

Professors:


Representant APIMA:

Representant Pares/Mares d'Alumnes:

Representant Personal no Docent:

Antonio Ribas Cardona

Representant de l'Ajuntament:...