Consell Escolar 23/24

EQUIP DIRECTIU DEL CENTRE:

Director / Ricardo López

Cap d’estudis / Isabel García

Secretària / Coral Marí

 

MEMBRES DE DESIGNACIÓ DIRECTA:

Representant de l’Ajuntament / Juan Flores

Representant de l’AMIPA / Eva Herrerías

 

MEMBRES ELECTES:

Professorat / Neus Ferrer

Professorat / Víctor Torres

Professorat / Mirta Tercero

Professorat / Ángeles Martínez-Canales

Professorat / Cristina Galindo

Famílies / Irene Juan

Famílies / Ana Torres

Famílies / Eva González

Famílies / Joanna Rueda

Personal d’administració i serveis / Toni Ribas