Consell escolar

Direcció del centre

Directora / Isabel Cardona Guasch

Cap d’estudis / Rosa Ma Anglada Comella

Secretària / Amaya Olariaga García

 

Membres de designació directa

Representant de l’Ajuntament / Montserrat García Cuenca

AMIPA / Verónica Hernando Sanchez

 

Membres electes 

Professorat / Ma Carmen Villar Rivas

Professorat / Veronica Tejada Torres

Professorat / Laura Romaguera Hernández

Professorat / Inmaculada López de Soria Martínez

Professorat / Veronica Peris Paula

 

Famílies / Ma Liliana Cano González

Famílies / Gonzalo García Navas

Famílies / Ana Ma García Linero

Famílies / Ikram Bensaddik

 

Personal d’administració i serveis / Antonio Ribas Cardona