Transport escolar adaptat

Aquest és un servei del que disposen els alumnes amb Necessitats Educatives Especials (N.E.E.) de l’escola.