Coordinadors/es de cicle i comissions

Coordinadora Educació Infantil

Mestres adscrits

 

Barbara Lladó

Tutores / mestres + 1 / Laura Romaguera, Barbara Payeras / Alba Gamero / Sergio Reviriego

Coordinadora 1r Cicle (1r, 2n i 3r)

Mestres adscrits

 

Rafaela Soriano

Tutores / Albert Amorós / Rosa Marco / Marta Martínez / Inés Roldán / Rosa Anglada

Coordinador 2n Cicle (4t, 5è i 6è)

Mestres adscrits

 

Santiago Pizarro

Tutors-es / Mateu Català / Raquel Segura  / Isabel Cardona / Nuria García / Desirée Toledo

Coordinadora Equip de suport

Ma Angeles Martínez Canales

Comissió CNL

Mireia Bauzà

Amaya Olariaga, Rafaela Soriano,    Sebastià Sitjar, Nuria Garcia

Comissió  Convivència

Veronica Peris

Coraima Martínez, Marta Martínez, Isabel Cardona, Ricardo López,

Ma Angeles Martínez Canales

Comissió Coeducació

Laura Romaguera

Ma Concepción Navarro, Caterina Crespí, Raquel Segura, Desirée Toledo, Bàrbara Payeras

Comissió Festes

Rosa Marco

Carmen Martínez, Begoña Felipe,

Santiago Pizarro, Rosa Anglada

Comissió Patis dinàmics

Albert Amorós

Bàrbara Lladó, Ana García, Carmen Villar, Alba Gamero, Sergio Reviriego

Comissió Hort

Inmaculada López de Soria

Margarita Calafell, Inés Roldán,

Eva Arteaga, Virginia Aguiló

Coordinador TIC /

Suport TIC

Mateu Català

Albert Amorós

Biblioteca

Eulalia Torres, Ana Tuells.

Responsable Farmaciola

Margarita Calafell

Responsable Jocs de Pati

Albert Amorós / Mateu Català

Coordinadora Reutilització llibres / Transport escolar

 

Isabel Cardona

 

Coordinadora CEP

Rosa Anglada

Coordinadora Formació en centre

Coraima Martínez

Comissió de Coordinació Pedagògica (CCP)

 

Isabel Cardona

Rosa Anglada

Barbara Lladó (Secretària)

Rafaela Soriano

Santiago Pizarro

Mireia Bauzà

Veronica Peris

Laura Romaguera

Ma Angeles Martínez Canales