Coordinadors/es de cicle i de comissions

 

Coordinadora Educació Infantil

Mestres adscrits

 

Amaya Olariaga

Tutores / mestres + 1 / 

Coordinadora 1r Cicle (1r i 2n)

Mestres adscrits

Rafaela Soriano

Tutors/es / 

Coordinador 2n Cicle (3r i 4t)

Mestres adscrits

Mireia Bauzà

Tutors/es / 

Coordinador 3r Cicle (5è i 6è)

Mestres adscrits

Mirta Tercero

Tutors/es / 

Coordinadora Equip de suport

Mª Angeles Martínez-Canales

Comissió CNL

 

Caterina Crespí

 

Comissió  Convivència

 

Raquel Segura

 

Comissió Coeducació

 

Laura Romaguera

 

Comissió Festes

Isabel Ribas

Comissió Hort

Elisabet Carrasco

Coordinació TIC

Ricardo López i Albert Amorós.

Biblioteca

 

Responsable Farmaciola

Margarita Calafell.

Coordinadora Reutilització llibres / Transport escolar

 

 

 

Coordinadora CEP

 

Coordinadora Formació en centre

Coraima Martínez.

Comissió de Coordinació Pedagògica (CCP)