Coordinadors/es de cicle i de comissions

 

Coordinadora Educació Infantil

Mestres adscrits

 

 Amaya Olariaga

Tutores / mestres + 1 / Laura Romaguera / Noelia Iglesias

Coordinadora 1r Cicle (1r i 2n)

Mestres adscrits

 Irene Juan

Tutors/es / Bárbara Revert / Josep Sastre / Maria Valencia / Laura Boned

Coordinador 2n Cicle (3r i 4t)

Mestres adscrits

Mireia Bauzà

Tutors/es / Raquel Segura / Albert Amorós

Coordinador 3r Cicle (5è i 6è)

Mestres adscrits

 Neus Ferrer

Tutors/es / Desirée Toledo / Pedro Mulero / Víctor Torres

Coordinadora Equip de suport

Mª Angeles Martínez-Canales

Comissió CNL i Biblioteca

 

 Antònia Tur

 

Comissió  Convivència

 

Raquel Segura

 

Comissió Coeducació

 

Laura Romaguera

 

Comissió Festes

 Araceli Fernández

Comissió Hort

 Inma López de Soria

Coordinació TIC

Víctor Torres i Albert Amorós.

Coordinacio PROA +

 Pedro Mulero

Coordinació Alerta Balear Escolar i responsable Farmaciola

 Inés Roldán

Coordinadora Reutilització llibres / Transport escolar

 

 Ricardo López

 

Coordinadora CEP / Aprenentatge Cooperatiu

 Coraima Martínez 

Comissió de Coordinació Pedagògica (CCP)

 

Amaya Olariaga

Irene Juan

Mireia Bauzà

Neus Ferrer

Ángeles Martínez

Raquel Segura

Laura Romaguera

Antònia Tur

Isabel García

Ricardo López