Coordinadors/es de cicle i de comissions 23/24

 

Coordinadora Educació Infantil

Inma López de Soria

Coordinadora 1r Cicle Primària (1r i 2n)

Irene Juan

Coordinador 2n Cicle Primària (3r i 4t)

Ángeles Martínez-Canales

Coordinador 3r Cicle Primària (5è i 6è)

Neus Ferrer

Coordinadora Equip de suport

Ángeles Martínez-Canales

Comissió CNL i Biblioteca

Noelia Domínguez

Comissió  Convivència

Raquel Segura

Comissió Coeducació

Laura Romaguera

Comissió Festes

Araceli Fernández

Coordinació TIC

Víctor Torres i Ricardo López

Coordinacio PROA +

Ángeles Martínez-Canales

Coordinadora Alerta Balear Escolar i Farmaciola

Desirée Toledo

Coordinador Reutilització llibres / Transport escolar

 Ricardo López

Coordinador PMT

Víctor Torres

Comissió de Coordinació Pedagògica (CCP)

 

Inma López de Soria

Irene Juan

Neus Ferrer

Ángeles Martínez-Canales

Raquel Segura

Laura Romaguera

Noelia Domínguez

Isabel García

Ricardo López