Transport escolar

Els alumnes del centre disposen de 4 rutes diferents per venir a l’escola. Aquest és un servei gratuït per als alumnes de Primària. Per poder emprar aquest servei, han de disposar d’un carnet de transport que expedeix la direcció de l’escola cada curs. Actualment, fan servir el transport escolar més de 200 alumnes cada dia