Menjador escolar

Aquest servei també s’ofereix amb la finalitat de conciliar la vida laboral i familiar i té un horari de 14h a 16 hores.

Hi ha diversos monitors al menjador que s’encarreguen d’aquest servei. El preu diari és de 6’5 €.

Els alumnes que es queden al menjador han d’avisar un dia abans  a Secretaria per poder comunicar-ho als responsables del catering (Newrest).