Activitats extraescolars 2022/2023

Aquesta és la informació de les activitats proposades pel curs 22/23 a l’escola. Per inscriure’s, s’ha de demanar la fulla d’inscripció a la secretaria de l’escola o al tutor/a del grup de cada alumne/a.

Esta es la información de las actividades propuestas para el curso 22/23 en el colegio. Para inscribirse, hay que solicitar la hoja de inscripción en la secretaria del colegio o al tutor/a del grupo de cada alumno/a.