LA NOSTRA ESCOLA

Situada al barri de Sa Blanca Dona de la ciutat d’Eivissa, és un centre públic d’Educació Infantil i Primària.

Els TRETS IDENTIFICADORS de l’escola són els següents:

 • Diversitat cultural i pluralisme social.
 • Ensenyament integrador d’alumnes amb discapacitat.
 • Incorporació constant de la comunitat educativa als canvis tecnològics.
 • Clima de respecte i tolerància.
 • Coeducació i educació no discriminatòria.
 • Projecte Educ@ib: Internet a totes les aules i ús de les PDIs.
 
 
La LÍNIA METODOLÒGICA que es porta a terme és la següent:
 • Formació integral de l’alumnat.
 • Educació des de la llibertat, la igualtat i el respecte per a tots.
 • Escola participativa.
 • Integració de les tecnologies com a recurs didàctic a les diferents àrees.
 • Mesures d’acolliment i adaptació a l’alumnat nouvingut.
 • Educació de les diferències pròpies de l’alumnat des de la integració.
 • Metodologia per projectes de treball al 1r i 2n Cicle de Primària.
 • Desdoblament dels grups a l’àrea de català i anglès de 4t a 6è d’Educació Primària.
 • Incorporació de mesures d’acolliment i adaptació a l’alumnat nouvingut