Escola Matinera

Aquest servei que s’ofereix per conciliar la vida laboral i familiar té un horari de 7.30h a 9 hores i es porta a terme al vestíbul de l’escola.

Les monitores encarregades d’aquest servei dinamitzen el temps mitjançant diferents activitats, jocs i pel·lícules.

El preu mensual és de 30 € i els tíquets diaris valen 2 €.

S’ha d’avisar a Secretaria per fer ús d’aquest servei.