Escola Matinera

Aquest servei que s’ofereix per conciliar la vida laboral i familiar te un horari de 7.30h a 9 hores.

Les monitores encarregades d’aquest servei dinamitzen el temps mitjançant diferents activitats, jocs i pel·lícules.

El preu mensual és de 30 € i els tíquets diaris valen 2 €.

S’ha d’avisar a Secretaria per fer us d’aquest servei.